Temperaturene hentes fra egne målere i utvalgte nettstasjoner fra NØK.